ЗВІТ

про діяльність  Дніпропетровської обласної організації Українського товариства  охорони природи  за 2011 рік

 

Протягом тривалого часу Дніпропетровська область за рівнем техногенного навантаження стійко утримує позицію другого місця в Україні після Донецької.

Обсяги валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають понад 16,2 % від загальнодержавних, обсяги скиду зворотних вод складають 14,5 % відповідно.  Також, проблемою в області є великі обсяги накопичення промислових і побутових відходів і недостатній рівень їх утилізації та низький відсоток заповідності регіону. Незважаючи на високий рівень техногенного навантаження на навколишнє природне середовище області, останнім часом має місце тенденція до стабілізації екологічної ситуації в регіоні.

З метою поліпшення екологічної ситуації Дніпропетровська обласна організація Українського товариства охорони природи (далі - ДОО УкрТОП) разом з державними організаціями та установами, іншими громадськими організаціями постійно працює над вирішенням актуальніших, злободенних екологічних проблем Дніпропетровської області по наміченим основним напрямкам природоохоронної діяльності.

Це:

  • поліпшення екологічного стану річок басейну Дніпра;
  • зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
  • сприяння розв’язанню проблем поводження з відходами;
  • розширення площі природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі області;
  • удосконалення системи екологічного моніторингу в області;
  • покращення стану інформованості громадськості, сприяння її участі у процесі прийняття рішень з питань охорони довкілля та ін.

Основними формами роботи товариства у реалізації цих напрямків були і є:

-        просвітницька, освітня, виховна та видавнича діяльність;

-        підготовка та проведення масових екологічних акцій;

-        проведення та участь в науково-практичних конференціях та  круглих столах;

-        проведення громадської екологічної експертизи проектів;

-        виконання науково-дослідницьких робіт та впровадження у виробництво екологічно чистих технологій;

-        взаємодія з навчальними та науковими закладами, промисловими і підприємницькими організаціями;

-        взаємодія з Громадською радою організацій природоохоронного спрямування при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області та Громадською радою при Дніпропетровській обласній державній адміністрації;

-        безпосередня взаємодія з громадськими природоохоронними організаціями Дніпропетровської області;

-        взаємодія з управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради;

-        взаємодія з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області;

-        взаємодія з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією.

Детальніше