Засідання президії Дніпропетровської обласної ради
Українського товариства охорони природи

8 липня 2010 року фахівці Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області взяли участь у засіданні президії Дніпропетровської обласної ради Українського товариства охорони природи з питань:

1. Екологічне виховання дітей та учнівської молоді засобами залучення до питань створення та розбудови екологічної мережі та заповідних територій.

2. Про хід виконання рішення президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи по результатах перевірки діяльності Дніпропетровської обласної організації Українського товариства охорони природи.

На сучасному рівні розвитку освіти позашкільна освіта є важливою складовою безперервної освіти і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань учнів та слухачів, задоволення їх інтересів та потреб у професійному самовизначенні. В нових умовах ринкових відносин, соціальних та економічних реформ, демократизації суспільства підвищився попит на додаткові освітні послуги, які можуть бути задоволені в результаті використання соціально-педагогічних можливостей позашкільної освіти та виховання.

В Дніпропетровській області створена і працює потужна мережа позашкільних еколого-натуралістичних закладів, яку очолює Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді - один з найстаріших позашкільних закладів області, створений у 1932 році. Пріоритетними напрямками роботи центру є: забезпечення учнів якісною позашкільною освітою еколого-біологічного напрямку, виховання екологічної культури учнів, залучення до практичної природоохоронної роботи тощо.

У ході засідання прийнято наступні рішення:

1. Проводити і в подальшому заходи з питань збереження та розвитку регіональної профільної мережі позашкільних закладів, підвищення іміджу позашкільної екологічної освіти, забезпечення її нового та якісного рівня, який відповідає сучасним вимогам (підтримання матеріально-технічної бази закладів, в першу чергу Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру; перевидання навчальних посібників та збірників тощо).

2. Залучати дітей та учнівську молодь до питань створення та розбудови екологічної мережі та заповідних територій (шкільні лісництва та ін.).

3. Продовжити роботу по відновленню в Дніпропетровській області районних та міських організацій Українського товариства охорони природи та інші рішення.