Товариство охорони природи спільно з правлінням Дніпропетровського об'єднанням садівників та городників працює над законопроектом "Про садівничі товариства"

Проблема правового забезпечення діяльності садівничих товариств змусила обидві громадські організації зайнятися законотворчою діяльністю. Адже питання є вкрай важливим і стосується мільйонів громадян України, які в різний час одержали дачні та садові ділянки.

Тривалий час правовою основою діяльності садівничих товариств була постанова Ради Міністрів УРСР від 8 лютого 1956 № 168 "Про заходи щодо подальшого розвитку колективного та присадибного садівництва та виноградарства робітників і службовців" та постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 липня 1978 N "Про Типовий статут садівничого /виноградарського/ товариства робітників і службовців".

З метою вдосконалення правової бази діяльності садівничих товариств 02.12.1986 р. Радою Міністрів УРСР і Укрпрофради було прийнято постанову № 416 «Про затвердження типового статуту садівничого товариства». Проте вже 07.07.1989 р. Радою Міністрів УРСР було прийнято постанову № 180, яким попередня постанова скасовувалась. Мотивувалося це прийняттям Закону СРСР «Про кооперацію в СРСР».

Поняття Типового статуту садівничого товариства зникло із законодавства України, але не з практики діяльності товариств. Фактично статути садівничих товариств до 2004 року грунтувались на типовому статуті, затвердженому в 1986 р. і скасованому в 1989 р. Сприяла цьому і розмитість положень Закону СРСР «Про кооперацію в СРСР».

Земельний кодекс України в редакції 1990 дозволив садівничим товариствам отримувати землю в користування, а декрет Кабінету Міністрів України «Про приватизацію землі» - приватизувати громадянам ділянки в садівничих та дачних товариствах.

І ось 10.07.2003 р. приймається Закон України «Про кооперацію», у зв'язку з чим Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» більше не застосовується на території Україні. Новий закон про кооперацію більш чітко визначає порядок управління кооперативом, але натомість вводить вельми небезпечну норму про те, що: «Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків ЙОГО членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від реалізації її та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.» (ч. 3 ст. 19 Закона).

21.02.2006 р. виходить лист Держкомпідприємництва № 1339 «Про визначення організаційно-правової форми садівничого товариства», яким роз'яснюється, що садівничі товариства створюються у формі обслуговуючих кооперативів відповідно до Закону України «Про кооперацію».

Садівничі товариства масово перереєструються в обслуговуючі кооперативи. При цьому збори в більшості випадків не проводяться. У робочому порядку голови садівничих товариств та секретарі підписують протоколи загальних зборів та проводять перереєстрацію.

Починаються масові зловживання голів обслуговуючих кооперативів, які розпоряджаються землями і майном товариств (тепер уже кооперативів) як своїм власним - відмовляються від земельних ділянок, продають кооперативи «з усіма дачниками». Одночасно виникають проблеми з приватизацією землі у громадян, які не зробили цього раніше, - їм відмовляють на тій підставі, що відповідно до Закону «Про кооперацію» суб'єктом права власності є сам кооператив, але не його члени.

З метою вирішення проблеми 04.06.2009 р. приймається Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про кооперацію» щодо придбання членами кооперативу права власності». Цим законом вводиться стаття 19-1, яка покликана вирішити виниклу проблему співвідношення власності в обслуговуючих кооперативах. Але вона її поглиблює. Згідно з ч. 2 ст. 19-1 Закону «У разі викупу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу чи іншого відповідного кооперативу стає власником цього майна.»

У кого і за якою ціною повинен викуповувати дачник свій власний будинок, побудований на виділеній йому в товаристві ділянці і за його (дачника) власні грошові кошти? Яке відношення товариство має до цього будинку?

Держкомітетом з техрегулювання та споживполітики приймається наказ № 342, яким у Класифікаторі організаційно-правових форм господарювання (ДК002:2004) садове товариство виділяється як окрема форма господарювання зі своїм кодом.

Держкомпідприємництва надсилає роз'яснення від 25.09.2009 р. № 11634, яким рекомендується державним реєстраторам приймати документи з реорганізації садівничих товариств в обслуговуючі кооперативи тільки при наявності протоколів з нотаріально засвідченими підписами більшості членів.

Однак це вирішує проблему лише на майбутнє. Не ясно, що робити з існуючими обслуговуючими кооперативами. Багато з них намагаються реорганізуватися назад у садівничі товариства - але вимоги Закону України «Про кооперацію» досить жорсткі і в багатьох випадках не вдається зібрати кворум, щоб провести таке рішення.

Можливе скасування реорганізації садового товариства в обслуговуючий кооператив на підставі судового рішення, але це вимагає юридичної підготовки та фінансових витрат.

30.09.2009 р. вийшло розпорядження Кабміну № 1180-р., яким Держкомпідприємництва було зобов'язано провести перевірку законності перетворення садівничих товариств в обслуговуючі кооперативи. Однак і це поки не вирішило проблему.

08.12.2009 р. вийшов лист Держкомпідприємництва № 15073, яким роз'яснювались процедурні питання уточнення даних про садівничі товариства, які отримали свідоцтва про реєстрацію як обслуговуючі кооперативи Але особливого ефекту він не міг дати, оскільки більшість товариств подали повноцінний комплект документів для перереєстрації в кооперативи і така перереєстрація не могла розглядатись як помилка в даних реєстру.

Крім того, існує ще одне питання: правова база діяльності садівничих товариств відсутня - Закон України «Про кооперацію» на них не поширюється, типовий статут садового товариства - скасовано, інших документів у цій сфері - немає. Тож на яких правових актах грунтуватись при складанні статутів садівничих товариств?

У зв'язку з цим багато товариств стали реєструватись у формі громадських організацій, що теж неправильно.

Отож, Дніпропетровське міське товариство охорони природи та правління Дніпропетровського об'єднання садівників та городників підготували проект закону "Про садівничі товариства", який передано народним депутатам України, Міністерству аграрної політики України, а також направлено на адресу Президента України.

За повідомленням з Адміністрації Президента України Кабінету Міністрів України було дано доручення опрацювати законопроект, підготовлений громадськістю. На жаль, жодних ознак цієї діяльності немає, проект закону до Верховної Ради України внесений так і не був.

У зв'язку з цим, в травні 2014 року Товариство охорони природи звернулось до нового Голови Уряду України А.П. Яценюка з пропозицією вчергове розглянути законопроект та внести його в порядку законодавчої ініціатив.