Членство в Товаристві

Членство в Товаристві може бути індивідуальне та колективне.

Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають Статут Товариства, і мешкають або працюють у м. Дніпропетровську.

Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, трудові і учнівські колективи, об'єднання громадян, які розташовані або здійснюються свою діяльність на території міста Дніпропетровська.

Для вступу у члени Товариства бажаючі подають заяву, яка розглядається міською радою протягом місяця. Відмова у прийнятті може бути оскаржена до конференції Товариства.

Члени Товариства мають право:  

а) брати участь з правом ухвального голосу в загальних зборах членів осередків Товариства, вносити до будь-якого органу або осередку Товариства пропозиції, що сприяють поліпшенню охорони природи, а також діяльності Товариства,

б) обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів Товариства та органів Товариства вищого рівня,

в) брати участь у роботі громадських підрозділів Товариства, у здійсненні незалежного громадського контролю за проведенням заходів по збереженню і раціональному використанню природних багатств, за додержанням чинного законодавства по охороні природи;

г) брати участь у наукових експедиціях, екскурсіях, конференціях, семінарах, рейдах, оглядах, конкурсах, у роботі екологічних культурно-просвітніх закладів, громадських університетів, учбових комбінатів та інших заходах, що проводяться, публікувати праці у виданнях Товариства, користуватися його бібліотеками,

д) користуватися усією інформацією, яка є у розпорядженні Товариства;

е) здійснювати інші заходи, що пов'язані з виконанням статутних завдань;

є) вибувати з членів Товариства.

Колективні члени приймають участь в діяльності Товариства через своїх представників та мають рівні права та обов’язки з індивідуальними членами.

Члени Товариства зобов'язані:

а) додержуватись вимог Статуту, виконувати рішення конференцій, зборів та інших керівних органів Товариства,

б) перебувати на обліку в одному із місцевих осередків або у президії міської ради Товариства і брати активну  участь у роботі або підтримувати Товариство матеріально;
в) раціонально використовувати природні ресурси, вживати заходів до виконання природоохоронного законодавства, по розробці і впровадженню ресурсо- і енергозберігаючих технологій, ефективній роботі очисних споруд,

г) сприяти створенню і діяльності первинних організацій, надавати всебічну допомогу Товариства у здійсненні практичних заходів, спрямованих на збереження і відтворення природних багатств, забезпечення екологічної безпеки населення,

д) вести активну діяльність по поширенню ідей та завдань охорони природи, брати участь у здійсненні практичних природоохоронних заходів,

е) оплачувати членські внески або вносити добровільні благодійні пожертви.

На даний час сплата членських внесків не передбачена, кожний член Товариства може надати допомогу на власний розсуд.

Індивідуальне членство в Товаристві припиняється: за бажанням особи – з дня подання заяви до міської ради, а якщо особа займає виборну посаду в Товаристві – з дня прийняття рішення компетентним органом про її звільнення; у зв’язку з виключенням – з дня прийняття рішення про виключення особи; у зв’язку зі смертю особи, визнання її померлою, встановлення факту смерті особи – з дня смерті або дня, який вважається днем смерті відповідно до чинного законодавства.

Колективне членство в Товаристві припиняється: за рішенням відповідного колективу – з дня подання заяви та протоколу зборів до міської ради; у зв’язку з виключенням – з дня прийняття рішення про виключення колективного члена; у зв’язку зприпиненням відповідної юридичної особи – з моменту, який вважається моментом припинення юридичної особи відповідно до чинного законодавства.

Рішення про виключення члена з Товариства приймається міською радою і може бути оскаржене до конференції Товариства.

Якщо Ви бажаєте долучитись до Товариства, можете оформити заяву: 

завантажити заяву індивідуального члена

завантажити заяву колективного члена

та надійслати її на адресу Товариства: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38 (Будинок природи).

Для прискорення вирішення питання про прийняття до лав Товариства можете направити примірник складеної заяви на електронну пошту: priroda_dnepr@ukr.net